Headerbild

Motion lagd till Väröbacka GIFs årsmöte

2023-12-30 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Styrelsen har mottagit en motion till årsmötet angående en sammanslagning av Väröföreningarna. Motionen i sin helhet finns att läsa nedan.

Motion årsmöte 2024

Tillsammans skapar vi framtidens förening!

20 september 2023

Tätorterna Väröbacka och Bua kommer att växa med tågstation, bostäder, verksamheter och service. Det planeras för drygt 4000 bostäder varav merparten i Väröbacka. Detta motsvarar mer än en fördubbling av antal bosatta i området 2030*. När samhället växer behöver även föreningslivet följa med i utvecklingen. Därför kommer föreningarna vara tvungna att tänka nytt för att inte stagnera, utan i stället utvecklas i samklang utifrån de krav och behov som ställs från föreningarnas samtliga intressenter.

Idag konkurrerar föreningarna Bua IF, Väröbacka Gif och Norvalla IF om samma ledare, spelare och sponsorer. Bildandet av en (1) gemensam förening är en strategisk väg framåt, det kommer behövas en större massa och ett bra A-lag (herr & dam) för att ge ungdomarna en bra utveckling när de blir äldre. Ytterligare en viktig faktor är att med en (1) förening kan vi skapa en gemensam vision, mål och riktning som alla intressenter kan stötta och stå bakom.  

Bildandet av Värö United (barn- och ungdomsverksamheten) har varit en bra start på utvecklingen men nu är det dags att ta nästa steg in i framtiden.

Därför föreslår jag följande:

-          Att ge styrelsen i uppdrag att grundligt utreda en sammanslagning av de tre (3) föreningarna Bua IF, Väröbacka GIF och Norvalla IF till en (1) förening. Förslagsvis genomförs utredningsarbetet i nära samarbete och samverkan med berörda föreningar, Varbergs kommun, SISU Idrottsutbildarna, Hallands Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet. Slutsatsen av utredningsarbetet ska presenteras på föreningens årsmöte 2025.

-          Att ge styrelsen i uppdrag att komma med förslag på utveckling av en fotbollsprofil i årskurs 7-9 för flickor och pojkar i samarbete och samverkan med berörda föreningar, Väröbackaskolan, Hallands Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet.

Per Broberg, medlem Väröbacka GIF

Limabackavägen.6
432 65 Väröbacka
0725-10 81 78

*Varbergs kommun – Väröbacka växer!

Huvudsponsorer