Headerbild

Styrelsens yttrande angående motion till Årsmötet

2024-01-13 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Enligt normalstadgar för idrottsföreningar, 3 kap. 2§, skall styrelsen avge ett skriftligt yttrande över motionen. Styrelsens yttrande finns att läsa nedan.

Styrelsen föreslår Årsmötet, att tillstyrka motionen i sin helhet, samt att gå vidare med den tillsammans med samarbetsföreningarna.

Detta kan ske stegvis.
1. Utveckla samarbete Värö United – Väröbackaskolan, få fler att idrotta, spela fotboll i samband med nya konstgräsplanen. Arbetsgruppen går vidare...

2. Föreningsutvecklingsdag våren-24, styrelse, U-ledare, spelare, sponsorer.

3. Samarbete med utvecklingslag inom Värö United.
Samarbete med ett gemensamt Futsal – lag Senior.

4. Samgående med intresserade föreningar.


Kjell-A Larsson
Ordf. Väröbacka GIF

Huvudsponsorer